Bağımsız Denetime Kimlerin İhtiyacı Var?

Bağımsız Denetime Kimlerin İhtiyacı Var?

Güncel Haberler
  • Yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri (halka açık veya açık olmayan)
  • Bankalar veya Finansal Kuruluşlar
  • Ortaklıklar
  • Kamu kuruluşları
  • Diğerleri

Denetime tabi şirketler denetim yaptırmaz ise, hangi kurum tarafından denetim mecburiyeti getirilmiş ise o kurumun düzenlemelerine göre cezalandırılır. TTK 'na göre mali tablolarını bağımsız denetimden geçirmesi gereken şirketler bunu yapmadıkları takdirde mali tabloları hiç düzenlenmemiş sayılır. Dolayısıyla mali tabloları düzenlemeyen yöneticilerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer kurumlar da (SPK, KGK, BDDK, EPDK gibi) kendi düzenlemeleri çerçevesinde ceza kesebileceklerdir.

Kısaca Bağımsız denetim Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; UFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını ve makul güvence verilmesini içermektedir. Şirketimiz yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda bağımsız denetim ile ilgili Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu (KGK) tarafından lisans alarak yetkilendirilmiştir.

Diğer Yazılar

BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında Duyuru

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen bir makro ihtiyati tedbir olarak 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı(Karar) alınmıştır.
Devamını Oku

Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur. Yönetime doğru bilgi akışı sağlar..
Devamını Oku

Bağımsız Denetime Kimlerin İhtiyacı Var?

Denetime tabi şirketler denetim yaptırmaz ise, hangi kurum tarafından denetim mecburiyeti getirilmiş ise o kurumun düzenlemelerine..
Devamını Oku

Neden Bağımsız Denetim Seçmeliyiz?

Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri ..
Devamını Oku

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin ..
Devamını Oku

Her türlü soru, görüş öneri ve şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz.